Technické zkratky

02.12.2008 16:04

 

 

    +               konec série, předpokládaná horní mez intervalu

    +               plus

   vid.            viděno

   sm.            směr

   zat.            díčí stav, zatím

   bud.           budoucí série

   nes. krab.   nesouhlasí počet RZ na celé krabice 

   dis.             z diskuze (zdroj informace)

   ČKP            Česká kancelář pojistitelů  (zdroj informace)

  LIVE*          u série se předpokládá její aktuální výdej

  z.m.p.         značka mimo pořadí ("protekce")

  h.m.i.          horní mez intervalu 

  d.m.i.          dolní mez intervalu

  min.            minimální stav nebo rozsah

  max.           maximální stav nebo rozsah

  degr.          degradace typů

  n.a.            "nákladní" vozidlo

  o.a.            "osobní" vozidlo

  int.             interval 

  PČR            vozidlo Policie ČR

 MVČR          vozidlo Ministerstva vnitra ČR

  HZS            vozidlo Hasičského záchranného sboru