TÁBOR

21.06.2010 23:08

 

 

1961            TA- 06- 82                                  rok výroby vozu

1968            TA- 70- 64                                  rok výroby vozu

                    TA- 70- 84                                  rok výroby vozu

1971            TA- 95- 17       17.    3.               TP

                    TAA-00-58       18.    6.               TP

1972            TAA-01-96                                  rok výroby vozu

1973            TAA-35-14       16.    5.               TP

                    TAA-35-78       11.    6.               TP

                    TAA-38-66         4.    7.               TP

1974            TAA-59-19                                  rok výroby vozu

1977            TAB-12-47                4.               reál

1978            TAB-40-40                3.               reál

1979            TAB-64-40                4.               reál

                    TAB-75-08              10.               reál

1985            TAC-94-82              10.               reál

                    TAC-96-47                                  rok výroby vozu

1986            TAD-11-41                6.               reál

1987            TAD-38-83                6.               reál

1988            TAD-53-56                3.               reál

                    TAD 54-xx                3.                reál  (start O86)

                    TAD 54-31                3.               reál

                    TAD-62-98                6.               reál

                    TAD 75-55              12.               reál

1989            TAD 80-49         3.    2.               TP    (reál: 78-40,…81-18/ 7. 2.)

                    TAD 86-46       19.    5.               TP    (reál: 88-15,…87-00/ 7. 5.)

                    TAE 01-31              10.                reál

1990            TAE 25-05                9.                reál

1991            TAE 50-45              10.                reál

1992            TAE 75-00                9.                reál

1993            TAH 01-51                6.                reál

1994            TAH 26-61                2.                reál

                    TAH 39-39                6.                reál  (40/42/O92,..40-02/5.5.93, 40-6x/PO86)

                    TAH 43-33                6.                reál

                    TAH 50-52              10.                reál

1995            TAH 63-93                1.                reál  (63-xx/ O92)

                    TAH 68-97                1.                reál

                    TAH 75-35                4.                reál

                    TAH 82-33                6.                reál  (84-xx - 86-xx/ O92)

                    TAH 87-39                7.                reál

                    TAH 95-28                9.                reál

                    TA I 00-xx               10.               reál  (start O94- 101)

                    TA I 00-26               10.               reál

1996            TA I 25-45                 5.               reál

                    TA I 52-32               10.               reál

1997            TA I 75-07                 3.               reál

                    TA I 97-14                 7.               reál   (99-xx/ O94-105 -6)

                    TAJ 01-52                  7.               reál

                    TAJ 14-97                10.               reál  (15-xx/ O94- 106)

                    TAJ 16-87                10.               reál

                    TAJ 25-85                12.               reál

1998            TAJ 51-54                  5.               reál

                    TAJ 55-75                  7.               reál  (57-xx - 62-xx/ atypy)

                    TAJ 74-04                  9.               reál

                    TAJ 75-77                  9.               reál

1999            TAJ 87-24                  1.               reál  (91-xx - 99-xx/ atypy)

                    TAK 04-18                 2.                reál

                    TAK 23-00                 6.                reál  (23-xx - 28-xx/ atypy)

                    TAK 29-78                 6.                reál

                    TAK 47-69               11.                reál  (50-xx - 51-xx/ V94)

                    TAK 52-31               11.                reál

                    TAK 55-38               12.                reál  (57-xx - 60-xx/ M99)

                    TAK 64-52               12.                reál

2000            TAK 79-00                 4.                reál

                    TAL 00-03               12.                reál

2001            TAL 04-50                 1.                reál  (07-xx - 08-xx/ N94- 101)

                    TAL 09-79                 2.                reál      

                    TAL 25-04                 6.                reál

                    TAL 27-84                 8.                reál  (28-xx - 31-xx/ N94- 101)

                    TAL 33-98                 8.                reál

                    TAL 42-19               11.                reál  (43-xx - 44-xx/ N94- 101)

                    TAL 44-64               11.                reál

                    TAL 49-50               12.                max.

2002            1C1 0776         3.     1.                první spatřená RZ