O Praze

03.01.2010 14:14

 

POČET OBYVATEL (k 1. 1. 2005) - 1. 187. 000 ( hustotou nejlidnatější kraj v ČR - 2393 ob./km2 ) 

POČET MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - 10

POČET SPRÁVNÍCH OBVODŮ - 22

POČET ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH VÝDEJEM RZ - 6

ROZLOHA - 496 km2 ( rozlohou nejmenší kraj v ČR )

OBECNÍ ÚŘAD - Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí č. 2, Praha 1

 

 

VELKÉ ŘEKY -  Vltava, Berounka

NEJVYŠŠÍ BOD - Teleček + 399 m.n.m. u Sobína, Praha 5 

NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY :

      - ARCHITEKTURA - historické centrum a Hradčany, Trojský zámek, Břevnovský klášter

      - PŘÍRODA -  Barrandien, Šárka, Prokopské údolí, Obora Hvězda, Kunratický les 

VODNÍ PLOCHY - Hostivař, Džbán, Šeberák

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI - ZOO a Botanická zahrada Troja, rozhledna Petřín