Jak a proč ?

02.12.2008 11:02

Motto : 

"Statistika nuda je, má však cenné údaje" 

Nutno předeslat, že tyto stránky si - proti všem zavedeným zvyklostem poměrně nevychovaně - nekladou za cíl být "výkladní skříní" svého autora.

Žádné životopisy, žádné příhody z dětství, žádné fotky z rodinného alba. Nebudou ani "návodem k použití", ani "osvětovým propagačním materiálem". Dokonce by se už teď o nich dalo říct, že si předsevzaly jevit se jako "kancelářsky ošklivé a nudné", navíc svojí obsahovou nesrozumitelností určeny jen "pro pár vyvolených".

Základní vizí pro jejich založení bylo pokusit se v této  praktické elektronické podobě poskytnout chybějící informační servis v určité speciální zájmové oblasti. A to servis čistě technického rázu, většinou v podobě průběžně aktualizovaných dokumentů. Z tak úzké specializace celkem logicky vyplývá, že cílovou skupinou, jíž jsou především určeny, je poměrně malá část odborné veřejnosti. Jsou směřovány především k těm, jimž se stal "Svět poznávacích a registračních značek" životním hobby a ještě k tomu rádi pořádnou porci čísel a nikdy nekončících kalkulací.

Nezbývá než věřit, že občas někomu z těch pár stálých návštěvníků v čemsi pomohou a že z těch, co si na ně kliknou jen tak ze zvědavosti, výjimečně nebo nedopatřením, alespoň někoho tato "neobvyklost mezi neobvyklostmi" zaujme.

Pokud tomu tak bude - byť jen takto - splní tyto stránky svůj skromný účel.

Martin Horák