SPZ-ČSSR a ČR, Denní záznamy, 1986-1997

SPZ-ČSSR a ČR, Denní záznamy, 1986-1997